projects

בר דיזי פרישדון

בר דיזי פרישדון בר דיזי פרישדון בר דיזי פרישדון

בר "דיזי פרישדון" תל אביב

בר תל אביבי ששוכן בבניין מגורים, כדי לבודד את רעידות הרמקולים מהמבנה, בוצעה תליה מיוחדת של הרמקולים באמצעות קפיצים לתקרה.