projects-home

פנטהאוז באשדוד

פנטהאוז באשדוד פנטהאוז באשדוד פנטהאוז באשדוד פנטהאוז באשדוד פנטהאוז באשדוד פנטהאוז באשדוד

פנטהאוז במגדל מגורים יוקרתי באשדוד

בפרויקט זה ניתן דגש על ידי מעצב הפרויקט על מקסימום אסטטיקה, והמנעות באופן כמעט מוחלט מלראות את רכיבי האודיו וידאו. מדובר בדירה מאוד גדולה ועלתה דרישה ליכולת להפעיל את כל המערכות מכל מקום. נבחרה מערכת מוזיקה רב אזורית של Control4 בשילוב מערכת שליטה מתקדמת.

עיצוב: מוטי בניטה Studio-M