projects-home

דירה 2 ברמת גן

דירה 2 ברמת גן דירה 2 ברמת גן דירה 2 ברמת גן

דירה נוספת במגדל מגורים ברמת גן

בפרויקט זה של קולנוע ביתי שמשולב בסלון. הלקוח בחר מערכת רמקולים של Canton עם רמקולים גדולים ובולטים בעיצוב שלהם מתוך חוסר רצון להתפשר על איכות צליל. כך שבמקום להסתיר, הקטע היה דווקא להציג.